Výkonový koučink

Jedná se o rozvojový směr, jehož cílem je zajistit růst pracovníků v pracovní i osobní rovině, řešit nejrůznější bloky a chybné návyky pracovníků. Umožňuje rychleji a efektivněji se učit a zpracovávat informace a zlepšovat své dovednosti. Metoda koučingu je zajímavá objevováním netušených možností v lidském potenciálu. Její výhodou je, že pracovník nepřijímá pouze pasivně rady jakéhosi poradce, ale sám aktivně pracuje na svém vlastním řešení.
Metodu koučování doporučujeme pro pracovníky na manažerských (ale i jiných) pozicích k jejich rozvoji. Probíhá formou koučovacích lekcí „one to one“ (pracuje tedy kouč s vybraným pracovníkem). Druhou možností je výchova koučů pro dané pracoviště. Tato varianta probíhá formou semináře a následných supervizí při prvních koučovacích krůčcích.