Partnerské vztahy

 

  • Trápí Vás problémy v soužití s partnerem, řešíte rodinnou krizi?
  • Přistihujete se u toho, že se vytratila radost ze společného soužití?
  • Nebo dokonce prožíváte nelibé pocity v přítomnosti partnera?
  • Kladete si otázku, kam se vytratila častá a vzájemná komunikace mezi vámi?

 

Náš terapeut pro Vás vybere způsob, kterým Vás nejlépe z krize vyvede.
Můžete vše probrat s rodinným (párovým) terapeutem, který Vás dokáže na Vaší cestě vést k sebepoznání, pochopení projevů Vašeho partnera a k obnovení příjemných pocitů ze vztahu pomocí nastínění možných řešení.

A naší novinkou je také metoda párové konfrontace. Metoda spočívá v tom, že páry s obdobným problémem si vzájemně pomáhají hledat řešení. Nabízené varianty řešení koriguje terapeut, který nejen proces usměrňuje, ale zároveň vybírá funkční řešení pro daný pár. Dle zjištěných skutečností (často velmi citlivých), povahy partnerů, forem komunikace může pár či jednotlivec pokračovat v následné terapii s psychologem.

Terapeut svým nadhledem, zkušenostmi a kvalitním vedením může významnou měrou ovlivnit kvalitu soužití žádoucím směrem. V některých případech pak může terapeut přivést partnery k určitému rozhodnutí a stává se pomocníkem zvládnutí celé situace.

U krizí partnerského typu je důležité zachytit první příznaky nesouladu a pomoci při hledání řešení…

Pro oblast nápravy rodinných vztahů můžete využít služby „Kouč v domě.“ Ten s Vámi tráví v tichosti čas ve vaší domácnosti, analyzuje příčiny a sleduje zavedené zvyklosti rodiny. Po té pracuje s párem či jednotlivcem na žádoucích změnách v rodině.