O nás

Společnost LeRoy´s vznikla z mojí přirozené potřeby navázat na celoživotní vzdělávání a touhu předávat svoje znalosti a zkušenosti druhým. Obklopila jsem se týmem lidí, o jejichž kvalitách není pochyb, a vydala se na tenký led podnikání.

Uvědomujeme si  dynamiku doby a potřebu rychlého výsledku, zejména při práci s firemní klientelou. To je důvod, proč veškeré rozvojové aktivity vedeme velmi prakticky. Teorie je vždy jen prostředkem k rychlému uchopení praktických dovedností. Cestu od nevědomé nedovednosti k vědomé dovednosti nezatěžujeme zbytečnostmi. Naši lektoři, poradci a koučové jsou lidé, kteří neřeší sebe, ale zajímá je rozvoj či výsledky lidí, s nimiž pracují.


Při práci s jednotlivcem se snažíme vycházet z toho, jak daný člověk funguje a nabídneme mu nejvhodnější metodu, která mu pomůže na jeho cestě při řešení problému. Nepracujeme tedy jednou naučenou technikou plošně, ale vycházíme z člověka jako individuality.

Manažery učíme pracovat nejen efektivně, ale vedeme je k takovému zacházení s lidmi, aby tito pracovníci chtěli být loajální, chtěli spolupracovat, chtěli odvádět kvalitní výkony. Ze zkušeností víme, že často mají společnosti formulované cíle a hodnoty, a přesto se nedaří je naplňovat. Analýza a následné řešení se pak stává naším společným úkolem.

Cítíme velkou zodpovědnost lidi nejen rozvíjet a vzdělávat, ale pečovat o ně po celou dobu jejich rozvoje.

 

Lenka Koutná

 

                                 Pro všechny, kteří chtějí...

 

                                                                        Rozvoj - Zaujetí - Spokojenost - Výkonnost