Výběr pracovníků

Pomůžeme vám vybrat vhodného kandidáta na pracovní pozici. Můžete si vybrat z mnoha forem výběrových řízení:

  • Výběrový pohovor - jedná se o strukturovaný či polostrukturovaný rozhovor s kandidátem vedený odborníky z oboru. Je nejméně časově i finančně náročný.
  • Psychodiagnostika - pomocí testové baterie sestavené na míru požadované pozice umožníme pokrýt nabízenou pozici nejvhodnějším kandidátem. K tomuto účelu používáme standardizované, na populaci ověřené metody, které eliminují chyby intuitivního rozhodování.
  • AC (Assessment Center) - umožňuje ověřit a zhodnotit předpoklady, dovednosti a schopnosti účastníků výběrového řízení, kteří prošli do závěrečného kola AC. Metoda je založená na bedlivém sledování uchazečů v rozličných modelových situacích. Komparací jejich výkonů lze zajistit kvalitní výběr vhodného uchazeče na danou pozici.
  • DC (Diagnostik Center) – obdobná metoda jako AC, vhodná pro stávající pracovníky.
  • Headhunting - pomocí této metody pomáháme vyhledat TOP manažery nebo pracovníky specifických pozic. Vyhledáváme zkušené pracovníky z daného oboru a oslovujeme je přímo za dodržení naprosté diskrétnosti.
  • Personální audit - zajišťujeme „Procesní a organizační audit“ a „Audit řízení lidských zdrojů“. Oba typy auditů lze propojit, což vede k výraznějším výsledkům v rámci optimalizace procesů a zdrojů. Audity provádíme tak, abychom zabránili jakémukoli narušení provozu.